WING CHUN: USING THE CENTERLINE TO ATTACK AND DEFEND

After some practice with Centerline Theory defense and attack, the Wing Chun fighter can do both simultaneously and independently. It can be done with two hands at once, moving together. At the same time, each creates its Attack or Defense Pyramid, or with a single movement in a more advanced yet perplexingly simple application.  Complex… Continue reading WING CHUN: USING THE CENTERLINE TO ATTACK AND DEFEND

THE MAJOR COMPONENTS OF CENTERLINE THEORY IN WING CHUN

Wing Chun is a highly logical and sensible Gung Fu system that was scientifically designed for and based on human body motions. Ng Mui and Yim Wing Chun built the ultra-effective and economic system of close-range combat practiced today based on geometry, physics, physiology, and philosophy. Complex concepts and principles govern how skilled fighter instinctively… Continue reading THE MAJOR COMPONENTS OF CENTERLINE THEORY IN WING CHUN

WING CHUN: THE REFERENCE CONCEPT

Although the concept of a Centerline is not unique to Wing Chun Gung Fu, it is visualized and applied in no other martial arts system in the same way. Aside from the Centerline, the Wing Chun man employs pyramidal, circular, angular, and linear structures to defeat opponents through scientific technique rather than brute strength or… Continue reading WING CHUN: THE REFERENCE CONCEPT

WING CHUN: THE BENEFITS OF FACING

In Wing Chun, the term “Facing” (Ying Sai) refers to the frontal reference of one fighter to another. Another time, Ying Chiu refers to a fighter’s “Facing Posture” about another. When one fighter’s “Facing” is frontally referenced to the other’s side or back, “Facing Advantage” occurs. This advantageous position does not constitute victory in and… Continue reading WING CHUN: THE BENEFITS OF FACING

CHUYÊN MỤC “NGƯỜI THẬT, VIỆC THẬT” (Tập 8)

CHUYÊN MỤC “NGƯỜI THẬT, VIỆC THẬT” (Tập 8) Chào mừng bạn đến với chuyên mục “Người thật, việc thật”. Đây là chuỗi bài viết giúp các bạn đọc có cơ hội được lắng nghe, phân tích các câu chuyện “thật”, từ những trải nghiệm “thật”, của những con người “thật” khi học và áp dụng… Continue reading CHUYÊN MỤC “NGƯỜI THẬT, VIỆC THẬT” (Tập 8)

CHUYÊN MỤC “NGƯỜI THẬT, VIỆC THẬT” (Tập 7)

Chào mừng bạn đến với chuyên mục “Người thật, việc thật”. Đây là chuỗi bài viết giúp các bạn đọc có cơ hội được lắng nghe, phân tích các câu chuyện “thật”, từ những trải nghiệm “thật”, của những con người “thật” khi học và áp dụng kiến thức Kỳ Môn Độn Giáp áp vào… Continue reading CHUYÊN MỤC “NGƯỜI THẬT, VIỆC THẬT” (Tập 7)

KỲ MÔN ĐỘN GIÁP – BỘ MÔN SIÊU HÌNH HỌC KHÔNG CÓ MỐI LIÊN HỆ NÀO VỚI TÔN GIÁO

Có lẽ bạn chưa biết, người dân châu Á có niềm tin vào thần linh, chúa, hay một tín đồ tôn giáo rất lớn, hay thậm chí họ có niềm tin vào tâm linh, một phép màu thay đổi cuộc sống của họ mà không dựa trên bất kỳ cơ sở khoa học nào. Và… Continue reading KỲ MÔN ĐỘN GIÁP – BỘ MÔN SIÊU HÌNH HỌC KHÔNG CÓ MỐI LIÊN HỆ NÀO VỚI TÔN GIÁO

NHỮNG KHÓ KHĂN CÓ THỂ BẠN SẼ MẮC PHẢI KHI HỌC KỲ MÔN ĐỘN GIÁP (PHẦN 1)

Bài viết này dành cho những bạn đang trên con đường tìm hiểu về Kỳ Môn Độn Giáp và dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu bộ môn siêu hình học này nhưng kết quả nhận về lại không mấy khả quan. Bạn học hoài không hiểu, bạn học rất kỹ nhưng không áp… Continue reading NHỮNG KHÓ KHĂN CÓ THỂ BẠN SẼ MẮC PHẢI KHI HỌC KỲ MÔN ĐỘN GIÁP (PHẦN 1)